sembolizm
Büyüt
Carlos Schwabe tarafından yapılan "mezarcının ölümü" sembolist temaların görsel bir özeti olarak kabul edilir. 

Sözlükte "sembolizm" ne demek?

1. Simgecilik.

Sembolizm kelimesinin ingilizcesi

n. symbolism
Köken: Fransızca